Настройки на Android за връзка към безжичната мрежа Eduroam. Назад

1.Settings -> Wireless & networks -> Wi-Fi settings -> eduroam

Network SSID: eduroam
Security: 802.1x EAP
EAP method: PEAP
Phase 2 authentication: MSCHAPv2
Identity: user@uni-svishtov.bg
Password: ********

Save

Общи настройки

SSID: eduroam
Authentication: 802.1x (WPA2/AES)
Username: user@uni-svishtov.bg
EAP type: PEAP
Tunneled authentication: MSCHAPv2
CA certificate: gd_bundle - 4.8KB

Важно !!!

Когато системата Ви попита за потребителско име и парола е необходимо да изпишете пълния си e-mail адрес на мястото за потребителско име. Той определя Вашата принадлежност към конкретна академична институция и позволява правилна ауторизация.

За въпроси и проблеми се свържете със служителите на академичен компютърен център към СА "Д. А. Ценов" - Свищов на
email: wifi at uni-svishtov.bg.

Полезни връзки