Какво е Eduroam?

Eduroam е международна академична инфраструктура използвана в Европа, САЩ, Канада, Азия и Япония. Нейната цел е всички студенти и преподаватели да използват достъп до интернет, без регистрация, когато гостуват на член от мрежата Eduroam.

Как да използвам Eduroam в Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - Свищов?

Необходимо е да притежавате:
Потребителско име - в случая това е вашият e-mail адрес издаден от съответната академична структура (например user@uni-svishtov.bg).
Парола - паролата за вашия e-mail адрес.
Получаване на име и парола за студенти от тук (само с интернет достъп) или от информационната система във Факултетски корпус. Може да се използват аудиториите за свободен достъп в Западен корпус или компютър в библиотеката. За студенти с достъп до системата vjl, се използва факултетния номер заедно с @uni-svishtov.bg за потребителско име и същата парола.
За преподаватели и служители - в компютърен център на СА "Д. А. Ценов" - Свищов.
За гости на академията се обърнете към рецепцията на хотела или лицето Ви за контакт.

Покритие

Общи настройки

SSID: eduroam
Authentication: 802.1x (WPA2/AES)
Username: user@uni-svishtov.bg
EAP type: PEAP
Tunneled authentication: MSCHAPv2
CA certificate: gd_bundle - 4.8KB

Важно !!!

Когато системата Ви попита за потребителско име и парола е необходимо да изпишете пълния си e-mail адрес на мястото за потребителско име. Той определя Вашата принадлежност към конкретна академична институция и позволява правилна ауторизация.

За въпроси и проблеми се свържете със служителите на академичен компютърен център към СА "Д. А. Ценов" - Свищов на
email: wifi at uni-svishtov.bg.

Полезни връзки